De kerndoelen

Natuurlijk is er in het onderwijs altijd de vraag: waarom doen we dit. Kan het - mag het - is er tijd voor? Natuurlijk is het leuk en vindt iedereen groenbeleving voor jonge kinderen een goed idee, maar kan het ook en mag het een plaats krijgen?

Het antwoord is helder en duidelijk: ja!

In de kerndoelen voor het basisonderwijs worden binnen de rubriek ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD een aantal onderwerpen op dit gebied uitdrukkelijk benoemd. Bij alle hier besproken activiteiten zult u dan ook een zinsnede aantreffen die te maken heeft met de "legitimatie": U voldoet in deze situatie aan kerndoel ... afijn - dat leest u steeds wel bij de activiteiten en experimenten.

Los daarvan pogen we een aantal activiteiten ook te verbinden met andere vakgebieden (zie ook hierna). Zo werken de onderwerpen vakoverschrijdend en werkt u simultaan aan meerdere doelen tegelijk.

Voor de leerlingen is het allemaal geen punt: zij maken leuke en interessante natuurproefjes en experimenten mee. Kortom: verantwoord, leerzaam en leuk tegelijk!