Groenbeleving

De eerste groenervaringen van jonge leerlingen/kinderen zijn heel vaak in en om het eigen huis. Logisch. Daarna wordt de scope wat breder. Er kan dan prima aansluiting gezocht worden bij de eigen omgeving: de eigen straat, het eigen dorp of de eigen stad. Het zal vaak lukken de nieuwsgierigheid te prikkelen.

Zo zullen leerlingen oog krijgen voor de geschiedenis van hun eigen omgeving. Waarom wordt er zoveel van dat bepaalde product verbouwd? Is dat een kwestie van de grondsoort? Was dat altijd al zo? Zijn er andere factoren van invloed (geweest)? Hier komt de leerling in aanraking met geschiedenis, erfgoedaspecten en leert deze kennen en (hopelijk) waarderen.

Vervolgens zullen de leerlingen kennismaken met producten (uit de land- en tuinbouw) uit hun eigen streek. Ze zien ook wat er nodig is om de producten te verbouwen door experimenten in de klas. Zo mogelijk verbouwen ze ook zelf de nodige producten in de schooltuin of de vierkantemetertuin. Als die er niet is, dan kunnen ze er wellicht tijdens een excursie mee kennis maken.

Ook is er de aandacht voor het plaatselijk product. Hierbij is het samenwerken met de plaatselijke telers gewenst, aangezien zij de kinderen vaak - als gedreven ondernemers - het meest daarover kunnen vertellen.

Vervolgens is uiteraard dan ook weer van belang dat kinderen ervaren hoe de producten in de keuken gebruikt worden en hoe ze gegeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag: welk deel van de plant wordt er eigenlijk gebruikt/gegeten? En: denk aan het inzetten van de zintuigen door te proeven en te voelen (smaaktesten). Er kan hier over de verschillende voedselgroepen worden gepraat en het belang van gezond en vers eten wordt benadrukt.

Als u de hele cyclus overziet dan maakt de leerling vanuit historisch perspectief kennis met de eigen streekproducten. Leert ze kennen en verbouwen. Volgt de groeicyclus van zaaien, groeien, bloeien, oogsten. De leerling krijgt oog voor de samenhangen in de natuur en ziet hoe het product uiteindelijk op tafel komt.

Aan deze aspecten van regionale groenbeleving besteden we t.z.t. nog veel meer aandacht op de site RegionaleGroenbeleving.nl. Schrijf in op onze nieuwsbrief en volg de ontwikkelingen!