Voor wie bedoeld

Als we kijken naar het moment waarop al deze activiteiten het beste in het onderwijs kunnen worden ingezet, dan hebben we hier toch vooral gekozen voor de groepen (5,) 6 en 7 van het basisonderwijs. Het zijn jaren waarin veel leerlingen zeer nieuwsgierig zijn naar alles wat om hen heen gebeurt en ook veel willen weten over de natuur. Het is ook de periode waarin de schooltuin op veel scholen een seizoen centraal staat.

Groep 8 is uiteraard duidelijk minder geschikt. Daar ligt een sterke druk op activiteiten die te maken hebben met de afronding van de schoolperiode (denk aan de CITO toets en de schoolmusical).

We kozen hier dus voor een breed scala aan groenactiviteiten voor de groepen (5,) 6 en 7 - allemaal te realiseren binnen de muren van het eigen klaslokaal. Steeds ook met elkaar samenhangend en gericht op de leerdoelen van dat moment.

Natuurlijk is er niets op tegen om ook in eerdere jaren al aan de slag te gaan. Veel van de hier besproken activiteiten en experimenten zullen ook jongere kinderen al aanspreken. We horen graag uw ervaringen en aanvullende tips met betrekking tot activiteiten voor die leeftijdsgroepen. Misschien dat we deze site met betrekking tot de "binnen"-activiteiten later nog eens voor de jongere leerlingen kunnen uitbreiden.

Voor de "buiten"-activiteiten doen we dat inmiddels al. Daar besteden we ruim aandacht aan de hele jonge leerlingen.

Al langer is er voor de groepen (5,) 6 en 7 de schooltuin en de vierkantemetertuin. Ze zullen daar actief doende zijn en zelf eigen ervaringen kunnen opdoen.

De jongere leerlingen en de kleuters zullen natuurlijk minder zelf in de tuin aan de slag gaan. Maar als we aansluiten bij de Angelsaksische gedachten over de "five senses garden", dan zijn daarmee voor en met kleuters toch op een andere manier weer hele mooie dingen te bereiken.

Wij kiezen daar voor het zintuiglijk waarnemen als een centraal thema. Voor een verdere uitwerking van deze gedachten verwijzen we graag naar onze internetsite OnzeKleutertuin.nl.