In samenhang

Het is niet voor niets dat we voor u een aantal elkaar aanvullende internetsites hebben klaargezet. Veel zaken hangen immers met elkaar samen.

Om maar eens een enkel voorbeeld te noemen: een bonenexperiment kan in de klas beginnen (zie deze site: hoe ontkiemt de boon - kracht van de wortels - pakket voedsel aanwezig). Dat kan een zelfstandig experiment zijn, maar het kan natuurlijk ook heel goed vervolgd worden.

Diezelfde soort bonen kan ook daadwerkelijk gekweekt worden, er kan van geoogst en gegeten worden. De voedingsaspecten kunnen worden besproken, maar misschien kunnen we ook eens opletten wat het pakje zaad gekost heeft, wat de opbrengst in kilo's is en wat ze in de supermarkt kosten. Kortom: waarom ook niet aspecten van de teelt, de voedingsleer en rekenen/economie als een logisch vervolg op zo'n eerste proef verder uitwerken.

Geleidelijk aan zullen we op onze sites meer en meer van deze aspecten willen invullen.

Uw hulp en steun is daarbij noodzakelijk. Via bijdragen in tekst, maar ook als sponsor om onze sites in de lucht te houden. Alle informatie hier is gratis - en we houden dat ook graag zo.

Meedoen? Graag! Stuur een email naar: meedoen @ OnzeKlassetuin.nl Dank u wel. Klasse!