Waarom OnzeKlassetuin

Op veel plaatsen in ons land is het droevig gesteld met de groenbeleving van kinderen. Ze weten heel weinig van de natuur en maken de seizoenen, zoals deze in landbouw en tuinbouw gevoeld worden, niet of nauwelijks bewust mee.

Onze Stichting heeft het initiatief genomen om op dit punt een aantal samenhangende activiteiten te ontwikkelen. Het door leerlingen/kinderen zelf ervaringen laten opdoen staat daarbij centraal. Het is een reeks samenhangende deelprojecten waarmee jongeren in hun vroege jeugd uiterst positieve groenervaringen kunnen meemaken en gaandeweg ook respect zullen opbouwen voor de natuur en voor hen die daarin werken.

Hier gaat het om activiteiten binnen het klaslokaal. U zult op deze site ervaren dat er zeer veel te doen is aan groenactiviteiten en groenbeleving, gewoon in de eigen ruimte van het schoollokaal. Deels zijn die activiteiten voorbereidend en aanvullend op de werkzaamheden in de schooltuin en/of de vierkantemetertuin, maar er zijn ook tal van onderwerpen die los daarvan uitgevoerd kunnen worden.

Natuurlijk is het prachtig als de activiteiten binnen de klas dan verder kunnen worden opgevolgd en aangevuld door activiteiten buiten. Veel ouderen zijn er later heel duidelijk in: een seizoen de schooltuin meemaken heeft een onuitwisbare indruk gemaakt. Het is vaak een eerste en unieke kennismaking geweest met zaaien, verzorgen en oogsten. Vaak was het een hele positieve groenbeleving. Probeer die ervaring ook voor uw leerlingen te realiseren! En als een echte schooltuin niet kan, probeer het dan via de vierkantemetertuin.

De groenbeleving van leerlingen binnen en buiten het klaslokaal kan dan verder nog aangevuld worden door de NME centra. Tenslotte kan daar nog praktisch inzicht aan toegevoegd worden door kennis te maken met land- en tuinbouwactiviteiten in de eigen omgeving.

De hier op deze site besproken actviteiten zijn dus onderdeel van een veel groter geheel. Ze vormen (ook) een bijdrage aan het begrip van leerlingen/kinderen voor de natuur.