De Klassetuin

We beschrijven hieronder groepsgewijs een aantal proefjes en experimenten die in het klaslokaal gedaan kunnen worden.

De eerste groep sluit aan op activiteiten buiten. Het gaat dan vooral om het zaaien en voorkweken van gewassen die na 15 mei buiten zullen worden geplant.

De andere groepen staan daar los van en kunnen zelfstandig worden uitgevoerd.

Tips voor meer experimenten en proefjes zijn zeer welkom. We horen ze graag!